MEMBER Members

STAFF

Professor

Associate Professor

Specially Appointed Assistant Professor

Secretary

 • Yuka Sato
 • Ai Goto

Co-Investigator

STUDENTS

D2

 • Yuya Moroto Profile
 • Rintaro Yanagi Profile
 • An Wang
 • Zongyao Li
 • Jiahuan Zhang

D1

M2

 • Kyohei Kamikawa
 • Keigo Sakurai
 • Nao Nakagawa
 • Takaaki Higashi
 • Yaozong Gan
 • Ziwen Lan
 • Yingrui Ye

M1

 • Shunya Ohaga
 • Nozomu Onodera
 • Masato Kawai
 • Ryota Goka
 • Masaki Yoshida
 • Koshi Watanabe
 • Yuto Watanabe
 • Yuhu Feng
 • He Zhu
 • Huaying Zhang

B4

 • Yuki Era
 • Hiroki Okamura
 • Tsubasa Kunieda
 • Ryo Shichida
 • Kazuki Yamamoto

Research Students

 • Haoyang Wang